Dobré noviny – najviac pozitivnych správ. Dobré noviny sú spravodajský portál so zreteľom na pozitívne informácie. Prinášajú aktuálne informácie zo Slovenska, zahraničia, ekonomiky, športu, kultúry ale aj názory a komentáre na aktuálne dianie.

TA3 – Dobré správy. Pozerajte sa na svet z tej krajšej stránky. Za 40 minút Vás moderátor prevedie sumárom výlučne pozitívnych správ z domáceho a zahraničného diania, športu a kultúry. (Televízia)

 

 

Iné zaujímavé stránky

Iné správy – Nezávislé spravodajstvo